CERTIFICATS i EXÀMENS DEPARTAMENT D’ALEMANY JUNY 2017

Exàmens de 2a avaluació o exàmens finals de 1r, 2n i 4t curs

Per a l'alumnat de 1r, 2n i 4t curs, en el cas que no s'hagi presentat a l'avaluació contínua o hagi suspès la prova de gener, la prova de la 2a avaluació de maig és també l'examen final.

És imprescindible contactar prèviament amb el professor per la convocatòria de la prova oral.

CURS

PROVA ESCRITA

PROVA ORAL

1r curs

2n curs

4t curs

GRUPS DL/DC

17 de maig

GRUPS DM/DJ

18 de maig

GRUPS DL/DC

15 i 22 de maig

GRUPS DM/DJ

16 i 23 de maig

Exàmens de certificació de 3r i 5è curs

PROVA ESCRITA

PROVA ORAL

ALUMNES OFICIALS

ALUMNES LLIURES

ALUMNES OFICIALS

El professor us comunicarà la data i l’hora exactes de la prova oral.

ALUMNES LLIURES

La data i l’hora exactes de la prova oral es concretaran segons la convocatòria personal lliurada a cada alumne el dia de la prova escrita.

Nivell Intermedi

3r curs

7 de juny

a les 15.30 h

6 i 8 de juny:

de 17.00 a 20.30 h

8 de juny:

de 17.00 a 20.30 h

Nivell Avançat

5è curs

16 de juny

a les 15.30 h

19 de juny:

de 16.00 a 20.30 h

19 de juny:

de 16.00 a 20.30 h

Publicació dels resultats:

ALUMNAT OFICIAL: El 26 de juny de 2017 a les 00.01 hores

ALUMNAT LLIURE: A partir del 26 de juny de 2017

Consulta resultats alumnat

Preinscripció i matrícula nou alumnat

Preinscripció i matrícula nivell C1

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top