Canvi d'horari

Els/les antics/gues alumnes podran demanar canvi d'horari un cop s'hagin matriculat. Aquests canvis no s'han de justificar documentalment i seran resolts tan aviat com sigui possible. S'atorgaran segons les places vacants de l'horari sol·licitat i, si fes falta, es recorrerà a un sorteig.

Un cop començat el curs, els/les alumnes tenen cinc dies hàbils, després de l'inici del curs, per demanar un canvi d'horari. Els canvis s'atorgaran en funció de les places vacants de l'horari sol.licitat i, si fos necessari, es recorrerà a un sorteig.

Consulta resultats alumnat

Preinscripció i matrícula nou alumnat

Preinscripció i matrícula nivell C1

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top