Centre públic delegat a Solsona

icon cpd solsona

 INFORMACIÓ GENERAL I NOTÍCIES

DEL CENTRE PÚBLIC DELEGAT A SOLSONA

 Institut Francesc Ribalta
C/ Francesc Ribalta, s/n - 25280 de Solsona (Lleida)
Telèfon: 973481079

 

 

CONSULTA DE RESULTATS FINALS DE L'ALUMNAT

A partir del 26 de juny de 2017 a les 0.01 hores

 

Consulta resultats alumnat  

 


 

MATRÍCULA DE L'ANTIC ALUMNAT - Curs 2017-18

1. Horaris per al curs 2017-18

DIES DE CLASSE

NIVELL

HORARI

PROFESSORAT

HORARI D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT

dilluns i dimecres

3r curs

DILLUNS:

18.00 – 20.30 hores

DIMECRES:

18.00 - 20.15 hores

Carme Vendrell

Dimecres, de 17.45 a 18.00 h

dimarts i dijous

5è curs

DIMARTS:

18.00 – 20.30 hores

DIJOUS:

18.00 - 20.15 hores

Carme Vendrell

Dimarts, de 17.45 a 18.00 h

 

2. Matrícula telemàtica del juliol

L’antic alumnat oficial es matricula telemàticament del 6 al 12 de juliol segons aquest calendari de matrícula.

   Matrícula telemàtica alumnat CPD Solsona

L'alumnat que no es matriculi dins del període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula es resoldrà els dies 13 i 14 de juliol (de 9.00 a 14.00 h) presencialment a l'EOI Manresa.

 

3. Pagament de la taxa

L’alumnat ha de fer efectiu l'import de la matrícula i l’aportació voluntària de material de 30 € en 24 hores (els dos imports es troben al mateix full de pagament en dos codis de barres diferents) a una oficina de CaixaBank.

L'aportació de material ens ajuda a facilitar material complementari a l'alumnat (fotocòpies), a ampliar i actualitzar el fons de la biblioteca, a fer el manteniment del servei  del Moodle i, finalment, a dur a terme activitats culturals durant el curs.

Cal que l'alumnat menor d'edat porti també l'autorització de menors signada pels pares o tutors abans del 28 de juliol de 2017. Si no es fa, entendrem que no es dóna cap autorització.

4. Es recomana la lectura de la Guia de l'alumnat un cop feta la matrícula.

 

5. De manera extraordinària i dins el període no lectiu, l'alumnat oficial, un cop hagi formalitzat la matrícula en els terminis establerts, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI els dies 17 i 18 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i cal presentar el full de pagament de la matrícula.

6. Calendari escolar curs 2017-18

                                     

 


 

 mat nou alumnat

 

- Informació general

- Què he de fer si vull estudiar a l'EOI?

- Calendari escolar curs 2017-18

 

DIES DE CLASSE

NIVELL

HORARI

PROFESSORAT

HORARI D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT

dilluns i dimecres

3r curs

DILLUNS:

18.00 – 20.30 hores

DIMECRES:

18.00 - 20.15 hores

Carme Vendrell

Dimecres, de 17.45 a 18.00 h

dimarts i dijous

5è curs

DIMARTS:

18.00 – 20.30 hores

DIJOUS:

18.00 - 20.15 hores

Carme Vendrell

Dimarts, de 17.45 a 18.00 h

 

 

 

 

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top