Cursos Intensius d'Estiu - Juliol 2017

 

Descripció Els continguts dels programes de cada idioma s'adeqüen al currículum de les escoles oficials d'idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris, ja que el nombre d'hores lectives dels cursos d'estiu és inferior al dels cursos ordinaris.

Durada Del 3 al 21 de juliol de 2017

Horaris De 9.30 a 13.30 hores amb 30 minuts de pausa, de dilluns a divendres, amb un total de 60 hores lectives.

Idiomes i nivells

  • 1r curs d'alemany (= nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència)
  • 1r curs de francès (= nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència)
  • 2n curs d'anglès (= nivell A2 segons el Marc europeu comú de referència)
  • 3r curs d'anglès (= nivell B1 segons el Marc europeu comú de referència)

Requisits Edat mínima 14 anys (complerts abans del 31 de desembre d'aquest any)

Preu 266,80 € (preu de llibres del curs no inclòs)

Matrícula A partir del 3 de maig fins al 30 de juny de 2017, de forma presencial a les oficines de l'EOI Manresa, de 9.00 a 14.00 hores. Per poder fer la matrícula en horari de tarda, sisplau poseu-vos en contacte amb l'escola.

Places limitades La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles.

Pagament En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària o en efectiu.

Documentació a presentar

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Original i fotocòpia del document oficial que acrediti el dret a la bonificació o a l'exempció de pagament de taxes, si escau.

Test de nivell El test és obligatori per a tot l'alumnat que vulgui accedir al 2n o 3r curs d'anglès i no pugui acreditar el seu nivell. El test es pot fer en el mateix moment de formalitzar la matrícula.

Avaluació i certificació Al final del curs hi haurà una avaluació formal que dona dret a un certificat amb nota. Els alumnes que no hagin assolit els objectius del curs tenen dret a un certificat d'assistència sempre i quan hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.

Informació addicional L'escola es reserva el dret d'anul·lar un curs si no s'arriba al mínim d'alumnes establert.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas que s'hagi d'anul·lar un curs. Si es sol·licita el retorn de la matrícula abans de començar el curs, l'escola es quedarà un 10% del total en concepte de despeses de gestió. Un cop iniciades les classes no es retornarà cap import.

El certificat que s'obté al final del curs no garanteix cap plaça als cursos ordinaris. Ara bé, l'alumnat que hagi fet un curs d'estiu durant el mes de juliol de 2017 està exempt de fer la prova de nivell al setembre de 2017 i pot fer la preinscripció directament al mateix nivell del curs d'estiu.

Sorteig El dia 7 de juliol a les 11.00 hores, es sortejarà una matrícula gratuïta d'entre tots els inscrits. Al guanyador, se li retornarà l'import de la matrícula que hagi pagat.

Llibres del curs  

1r d’alemany
Menschen A1.1, Kursbuch, Ed. Hueber
ISBN: 978-3-19-301901-1
Menschen A1.1, Arbeitsbuch, Ed. Hueber
ISBN: 978-3-19-311901-8

1r de francès
Version originale 1, livre de l’élève. Éditions maison des langues. Difusion. Fle.
ISBN: 978-8-4844-3560-0
Version originale 1. Cahier d’exercices. Éditions maison des langues. Difusion. Fle.
ISBN: 978-8-4844-3561-7

2n d’anglès
Speakout Pre-Intermediate, Student’s book with DVD-ROM. Ed. Pearson
ISBN: 978-1-292-11597-9

3r d’anglès
Speakout Intermediate, Student’s book with DVD-ROM. Ed. Pearson
ISBN: 978-1-292-11594-8


Consulta resultats alumnat

Preinscripció i matrícula nou alumnat

Preinscripció i matrícula nivell C1

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top