CONVOCATÒRIA ORDINARIA JUNY 2017

Proves per a l'obtenció dels certificats de diversos idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1, en modalitat lliure.

Accés a consultes

INFORMACIÓ GENERAL


Calendari

1. Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017
2. Pagament de la taxa: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)
3. Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017
4. Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2017
5. Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2017
6. Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017
7. Prova escrita: Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16.00 h (cal ser-hi a les 15.30 h)

        Certificat de nivell intermedi (B1)
            - Alemany: 7 de juny de 2017
            - Anglès: 1 de juny de 2017
            - Francès: 6 de juny de 2017

        Certificat de nivell avançat (B2)
            - Alemany: 16 de juny de 2017
            - Anglès: 12 de juny de 2017
            - Francès: 16 de juny de 2017

        Certificat de nivell C1
            - Anglès: 22 de maig de 2017

8. Prova oral: En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s'indica el dia
9. Qualificacions: Publicació de les qualificacions: 26 de juny de 2017
10. Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2017
11. Recollida i/o sol·licituts de certificats/títols: A partir del 17 de juliol de 2017 de 9.00 a 13.00h.


Consulta resultats alumnat

Preinscripció i matrícula nou alumnat

Preinscripció i matrícula nivell C1

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top