Accés al nivell C1 d'anglès o francès

Accés al nivell C1 d'anglès o francès – Curs 2018-19

D’acord amb els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat per cursar el nivell C1, establerts a la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, i a la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, s’ha establert el procediment següent per a l’accés al nivell C1 d’alemany, d’anglès, de francès i d'italià. 
A l'EOI de Manresa oferim el nivell C1 d'anglès i francès com a novetat del curs 2018-19.

1. Requisits d’accés:

Cal tenir el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

2. Preinscripció:

Del 3 al 6 de setembre de 2018 mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció.
Qui l’ha de fer? Totes les persones que vulguin cursar el nivell C1 durant el curs 2018-19:

• Alumnes d’EOI que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o juny de 2018.
• Alumnes d’EOI del curs 2017-18 que hagin obtingut la qualificació de No Apte, No Presentat o No Qualificat al certificat de nivell C1 a la convocatòria de nivell C1 de maig de 2018, o hagin renunciat al curs 2017-18 dins els terminis establerts.
• Les persones que hagin superat el certificat de Nivell Avançat en les convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018.
• Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.

3. Ordre de matrícula:

1r. Alumnes de la llista única per ordre de nota*:
• Alumnes de 5è d’EOI del curs 2017-18. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.
• Candidats en règim lliure que hagin superat el certificat de nivell avançat a la convocatòria de febrer 2018 o de juny de 2018.
• Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en les convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018 o que tinguin un altre certificat de B2. Ordre en la llista segons la puntuació de la prova d’ordre d’accés (vegeu el punt número 4).
* En cas d’empat de notes, es desempatarà amb el número de la preinscripció.

2n. Alumnes NO APTES de C1 del curs 2017-18.
L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

3r. Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i RENÚNCIES de matrícula de C1 del curs 2017-18.
L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

4. Descripció de la prova d’ordre d’accés i instruccions per al dia de la prova:

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de Nivell Avançat d’Escola Oficial d’Idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.
Podeu consultar mostres de les proves de Nivell Avançat B2 aquí.

La prova consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:
Primera part (durada aproximada: 60 minuts)
Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)
Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)
Segona part (durada aproximada: 5 minuts)
Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.

ATENCIÓ: El dia de la prova haureu de presentar el certificat de Nivell Avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

5. Calendari de setembre 2018

Del 3 al 6 de setembre: Preinscripció telemàtica (tot l'alumnat), a partir de les 9.00 hores del dia 3 de setembre fins a les 14.00 hores del dia 6 de setembre.
12 de setembre: Prova d’ordre d’accés al centre adjudicat i acreditació del nivell B2. A l'EOI Manresa, a les 17.00 hores.
19 de setembre: Assignació de places seguint l'ordre de la nota obtinguda a la prova d'ordre.
Del 19 al 21 de setembre: Matrícula telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica a partir de les 18.00 hores del dia 19 de setembre fins a les 23.59 hores del dia 21 de setembre. Hi haurà llista d'espera per cobrir places vacants (matrícula en línia 26 de setembre - només anglès - i 27 de setembre - anglès i francès).

Accés a l'aplicatiu de preinscripció i matrícula telemàtica de nivell C1

6. Pagament de la taxa
http://www.eoimanresa.cat/imas/images/nivellc1_18_19.jpgCom a NOVETAT, una vegada formalitzada la matrícula, podreu gestionar el pagament de la taxa i de l'aportació voluntària de 30 € en concepte de material mitjançant pagament en línia al mateix aplicatiu, o bé presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank amb el resguard de pagament de la matrícula i de l'aportació de 30 €. Disposareu de 24 hores per fer efectiu l'import de la matrícula i l'aportació de 30 €. Trobareu els dos pagamentes al mateix full en dos codis de barres diferents.
L'aportació voluntaria en concepte de material ens ajuda a facilitar recursos complementaris a l'alumnat (fotocòpies, jocs, material on-line, ...), a ampliar i actualitzar el fons de la biblioteca, a fer el manteniment del servei WIFI i de la plataforma Moodle i, finalment, a dur a terme activitats culturals durant el curs.
TAXES I BONIFICACIONS CURS 2018-19

En cas de ser "RESERVA" recordeu que el 26 i 27 de setembre encara podeu optar a una plaça. Estigueu al cas i connecteu-vos a l'aplicatiu de preinscripció i matrícula un altre cop.

7. Oferta de places disponibles, es podrà consultar a partir el 27/07/18.

Les classes començaran el dia 1 d'octubre per als grups de dilluns i dimecres i el dia 2 d'octubre per als de dimarts i dijous.

 
 
Logo EOI Manresa
Camí dels Tovots, s/n (Barriada Cots)
08243 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 93 874 82 20 | Fax: 93 874 04 24
eoimanresa@xtec.cat
Facebook
Twitter
CONTACTE | MAPA WEB | AVIS LEGAL
W3C
 
 
Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva navegació. Si vostè continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. OK | Més informació